Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

blackcat
2796 450b 380
Reposted fromkarahippie karahippie viaJessSilente JessSilente
blackcat
2231 fce4 380
Reposted frompunisher punisher viadivi divi
blackcat
1606 7cd2 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
blackcat
5738 cf8e 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
blackcat
1608 60b0 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
blackcat
0217 4469 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadeathbringer deathbringer

June 03 2019

blackcat
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viamyszkaminnie myszkaminnie
blackcat
blackcat
blackcat
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viamysweetheartt mysweetheartt

May 18 2019

blackcat
4105 7d3b 380
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viafrique frique
blackcat
0183 7ad9 380
Reposted fromsavatage savatage viajeszczenie jeszczenie
blackcat
3015 b29a 380
Reposted fromkattrina kattrina viajeszczenie jeszczenie
blackcat
2222 370f 380
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajeszczenie jeszczenie
blackcat
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoziomki poziomki
blackcat
9255 755b 380
Reposted fromRowena Rowena viacoeurina coeurina
blackcat
4662 cf4d 380
blackcat
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viacotarsky cotarsky
blackcat
1010 6419 380
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl