Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

blackcat
8162 0912 380
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viahavingdreams havingdreams
blackcat
9508 00bb 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viatheoristpl theoristpl
blackcat
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaplugss plugss
blackcat
0003 37e5 380
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone

October 19 2018

blackcat
4281 5517 380
Reposted fromoll oll viaprettylitlleliar prettylitlleliar
7275 f116 380
Reposted fromamatore amatore viaMartwa13 Martwa13
blackcat
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaMartwa13 Martwa13
blackcat
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadygoty dygoty

October 18 2018

blackcat
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viajamaicanbeat jamaicanbeat
blackcat
7524 7a04 380
Reposted frompiehus piehus viamothsdevourer mothsdevourer
blackcat
3022 5bd0 380
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viajamaicanbeat jamaicanbeat
blackcat
Reposted fromcouples couples viascorpix scorpix

October 14 2018

blackcat
0817 3e4a 380
Reposted fromtfu tfu viaQudaci Qudaci
blackcat
blackcat
2466 04da 380
blackcat
8266 1fb2 380
Reposted fromnezavisan nezavisan viasouporn souporn
blackcat
0280 555a 380
Reposted frompeanutbuttergirl peanutbuttergirl vialevune levune
blackcat
4683 a23e 380
dzień dobry
Reposted fromkrzysk krzysk viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
blackcat
7016 2e85 380
"Ości" 11
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viahereyes hereyes
blackcat
7797 3fcc 380
Reposted fromretaliate retaliate viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl