Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

5964 7084 380
blackcat
1085 53ee 380
Reposted fromnezavisan nezavisan viahope hope

July 03 2017

blackcat
5606 79cb 380
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawramionach wramionach
blackcat
5825 44cc 380
Reposted fromparkaboy parkaboy viaTheGenuineM TheGenuineM
1208 e936 380
blackcat
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaifyouleave ifyouleave
blackcat
8835 f1d8 380
blackcat
6128 d26e 380
Reposted frompozakontrola pozakontrola
blackcat
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifyouleave ifyouleave
6649 b7e8 380
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viabadtime badtime
blackcat
2816 2037 380
Kraków, Dzień dobry 
blackcat
Kurwa,  a ja, głupia, chcę tylko tej nieskrępowanej miłości
Reposted frommentality mentality viapozakontrola pozakontrola

June 29 2017

blackcat
6642 25cd 380
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini
blackcat
7620 1e92 380
blackcat
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
blackcat
6672 2b13 380
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahemsbeach hemsbeach
blackcat
6668 2ffb 380
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialadymartini ladymartini
blackcat
Wielka dama smutkiem pijana 
— A. Jantar
Reposted frompastelina pastelina viamhsa mhsa
3682 0874 380
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagruetze gruetze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl