Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

blackcat

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viamielle mielle
blackcat
An unbearably cute little Girl shows off her pet toad at the Animal Show in Venice Beach, Ca. c.1936
Reposted fromhalucine halucine viamielle mielle
blackcat
Nigdy nie żałuj tego co zrobiłeś, bo w pewnym momencie - choćby tego jednego dnia i tej właściwej chwili - działo się właśnie to, czego naprawdę chciałeś..
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaThe1995 The1995
blackcat
1607 be9d 380
Reposted fromgoodtimesbadtimes goodtimesbadtimes viagket gket
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
Reposted fromsoplica soplica viamiss-reckless miss-reckless
blackcat
6727 a82d 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianaiwna naiwna
blackcat
3170 6130 380
Reposted fromkrzysk krzysk viamrthewafel mrthewafel
blackcat
blackcat
Reposted frombluuu bluuu viamiss-reckless miss-reckless
blackcat
9003 a72a 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianaiwna naiwna
5160 7f6d 380
Reposted fromfreakish freakish viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
blackcat
blackcat
0410 c14c 380
Reposted fromvandalize vandalize viatransfuzja- transfuzja-
blackcat
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viatransfuzja- transfuzja-

May 24 2017

7882 a2b1 380
Reposted fromLittleJack LittleJack viamimilas mimilas
blackcat
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr vianotperfectgirl notperfectgirl
7442 aef7 380
Reposted fromtosiaa tosiaa viajoannna joannna
5160 7f6d 380
Reposted fromfreakish freakish viapaulinac26 paulinac26
blackcat
0782 a5e4 380
Reposted fromiamstrong iamstrong viaikaris ikaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl