Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

blackcat
6542 17da 380
Reposted fromsoftboi softboi
blackcat
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn vianotperfectgirl notperfectgirl
blackcat
2236 2f69 380
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasiostra siostra
blackcat
8861 ec88 380
Reposted fromseaweed seaweed viacarmenluna carmenluna
blackcat
blackcat
9793 2b08 380
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vialte lte
blackcat
4819 c097 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialte lte
blackcat
6272 b93e 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
blackcat
0035 e23a 380
Reposted fromgrandville grandville viatomash tomash
6982 f2e0 380
Reposted fromamatore amatore viamothsdevourer mothsdevourer
blackcat
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamothsdevourer mothsdevourer

March 07 2019

blackcat
blackcat
5663 aa1d 380
Kraków. 16:49
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaiblameyou iblameyou
blackcat
0413 1e5d 380
Reposted fromseaweed seaweed viaiblameyou iblameyou
blackcat
5261 be96 380
Reposted fromsheismysin sheismysin viajamaicanbeat jamaicanbeat
3874 8ecf 380

mesogeios:

Queen Charlotte’s Ball, London 1959 by Henri Cartier-Bresson

Reposted fromSkydelan Skydelan viakeeplooking keeplooking
blackcat
4579 e5d6 380
Reposted fromkarahippie karahippie viakeeplooking keeplooking
blackcat

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viapoziomki poziomki
blackcat
6507 04f9 380
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl