Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

blackcat
(...) Co sprawiło, że aż tak boisz się czuć? Za każdym razem, gdy dajesz się porwać chwili i oddajesz się doznaniom, przez twoją twarz przelatuje coś, co zmusza cię do wycofania się. Do zrobienia kroku wstecz i bycia niedostępną. Do momentalnego stłumienia całej twojej potencjalnej namiętności. - Szuka odpowiedzi w moich oczach, trzymając zdecydowanie mój podbródek, żebym nie odwróciła wzroku. - Kto ci to zrobił, kochanie? Kto aż tak cię skrzywdził?
— K. Bromberg - "Driven. Namiętność silniejsza niż ból"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPinkpills Pinkpills
2688 3d8c 380
Reposted fromgh0re gh0re viaalwayshappy alwayshappy
blackcat
5049 9ee3 380
Reposted fromGodislove Godislove viaalwayshappy alwayshappy
blackcat
5287 346f 380
Reposted frommisza misza viaalwayshappy alwayshappy
blackcat
5536 fe28 380

July 17 2018

blackcat
Reposted fromFlau Flau viadualistycznie dualistycznie
blackcat
0485 20db 380
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via12czerwca 12czerwca
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
blackcat
8370 a229 380
Reposted frommhsa mhsa viagitana gitana
blackcat
9982 3ad1 380
Reposted fromzciach zciach viaoversensitive oversensitive
blackcat
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viaoversensitive oversensitive
blackcat
7125 a960 380
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viaWlodara Wlodara
blackcat
9180 f4ef 380
7992 3a0b 380
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaWlodara Wlodara

July 16 2018

blackcat
I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego A nie mogę spać, nie!
— Bitamina / Dawid Podsiadło - Nikt
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaizab92 izab92
blackcat
5962 9c8a 380
Reposted fromsmoke11 smoke11 viajazon jazon
blackcat
1962 581b 380
Reposted fromTamahl Tamahl viajazon jazon
blackcat
Countless ⛰️ tops
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viavertheer vertheer
blackcat
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viavertheer vertheer

July 15 2018

blackcat
8835 f1d8 380
Reposted fromczajnikq czajnikq viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl