Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

blackcat
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viafantazja fantazja

March 20 2017

blackcat
7799 dd2b 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaffascinante affascinante
blackcat
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacamillee camillee
blackcat
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaRybciaaa Rybciaaa
blackcat
blackcat
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
blackcat
blackcat
1531 70df 380
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaeternia eternia
5010 2ea2 380
Reposted fromtosiaa tosiaa vianacpialke nacpialke

March 19 2017

5859 6ebe 380
Reposted fromerial erial viapromieniecienia promieniecienia
blackcat
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
blackcat
9785 585d 380
Reposted fromrol rol viaMatijaszek Matijaszek
blackcat
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
blackcat
blackcat
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viazupelnie zupelnie
blackcat
blackcat
4535 0444 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyminds myminds
blackcat
0726 6ac4 380
Irena Jarosińska, 1962. Fotoreportaż opublikowany przy artykule Logika Sławomira Mrożka w tygodniku Polska nr 12. 
blackcat
Człowiek jest do wszystkiego w stanie przywyknąć. Wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina , zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności. Ale czasami wystarczy byle głupstwo by się przekonać, że te drzwi tak na prawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz.
— Federico Moccia
5571 03e0 380
Reposted frommittland mittland viaTiffanys Tiffanys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl