Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

blackcat
4105 7d3b 380
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viafrique frique
blackcat
0183 7ad9 380
Reposted fromsavatage savatage viajeszczenie jeszczenie
blackcat
3015 b29a 380
Reposted fromkattrina kattrina viajeszczenie jeszczenie
blackcat
2222 370f 380
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajeszczenie jeszczenie
blackcat
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoziomki poziomki
blackcat
9255 755b 380
Reposted fromRowena Rowena viacoeurina coeurina
blackcat
4662 cf4d 380
blackcat
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viacotarsky cotarsky
blackcat
1010 6419 380
blackcat


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaantamariel antamariel
blackcat
Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Trucicielka i inne opowiadania"
Reposted frommalw malw viacotarsky cotarsky
blackcat
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viacotarsky cotarsky
blackcat
3969 c8a3 380
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viajunior13 junior13

May 16 2019

blackcat
4751 1227 380
Reposted fromnoniewiem noniewiem viapoisoned-life poisoned-life
blackcat
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaKrowiPlacek KrowiPlacek
blackcat
Reposted fromciarka ciarka viaKrowiPlacek KrowiPlacek
blackcat
Reposted frombluuu bluuu viashegone shegone
blackcat
7480 5a15 380
Reposted from4777727772 4777727772 viashegone shegone
blackcat
9060 23ce 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl