Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

blackcat
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viazoou zoou
9394 9a7f 380
Reposted fromsavatage savatage vianutt nutt
1502 1076 380
Reposted fromtwice twice viadraia draia
0137 70ed 380

eredion:

This. This is what I want to experience one day before I die.

Reposted fromSkydelan Skydelan viadraia draia
blackcat
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viadobby dobby
blackcat
2542 dd23 380
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadobby dobby
blackcat
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
blackcat
2598 b4a0 380
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamirabelia mirabelia
blackcat
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafrendzel frendzel
blackcat
blackcat
3140 efa5 380
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viainspirations inspirations

November 16 2017

blackcat
2222 a1d1 380
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viasharmota sharmota
blackcat
4080 24f8 380
Reposted fromnonperfect nonperfect viaanybreath anybreath
blackcat
Kura ma pióra, jak to możliwe, żebym aż tak bardzo sam siebie nie znał?! Żebym, mając dwadzieścia pięć lat, nie znał swojego gustu?! Żebym nie wiedział, o czym marzę i spełnienie którego marzenia przyniesie mi radość, a którego - deprechę?! Żebym nie wiedział, czy wierzę w Boga?!  Żebym nie potrafił przewidzieć swoich reakcji?! Żebym nie wiedział, czy lubię podróże?! Żebym nie wiedział, jak się zachowam, jeśli spotkam Monikę?! Żebym nie mógł zaplanować niedzieli, bo jeszcze w sobotę wieczorem nie wiem, na co za kilka godzin będę miał ochotę…?!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromaleksandramaria aleksandramaria viasharmota sharmota
blackcat
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viaanybreath anybreath
blackcat
4732 e8e0 380
Reposted fromoutoflove outoflove viafantazja fantazja
blackcat
- Nie możesz mnie tak rozpieszczać. Szybko się przyzwyczajam. - A kto każe Ci się odzwyczajać?
— powroty do domu
Reposted fromsouxie souxie viafantazja fantazja
8479 f431 380
Reposted fromFuckinUser FuckinUser viagreywolf greywolf
4023 1d4e 380
Reposted fromturquoise turquoise viaanybreath anybreath
blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl