Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2019

2302 de35 380

July 03 2019

blackcat
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viayannim yannim
blackcat
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromplayinglove playinglove viatouchthesky touchthesky
blackcat
blackcat
2824 8a15 380
Reposted fromtfu tfu viatouchthesky touchthesky
blackcat
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
blackcat
0551 044d 380
Reposted fromLinaa Linaa viatouchthesky touchthesky
blackcat
5135 0241 380
Reposted frompunisher punisher viawakemeupx wakemeupx
blackcat
6211 b1db 380
Reposted fromtfu tfu viappiotrus ppiotrus
blackcat
1552 9eed 380
blackcat
blackcat
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viawabnicu wabnicu
blackcat
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako viawabnicu wabnicu
blackcat
0618 95c4 380
Reposted fromtfu tfu viacotarsky cotarsky
blackcat
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaareyoumine areyoumine

June 13 2019

blackcat
1607 3aa7 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunspokennnn unspokennnn
blackcat
0937 958a 380
I sercu z lodu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayveee yveee
blackcat
2236 05b9 380
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
blackcat
4614 89ea 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustmine justmine
blackcat
Nie codziennie zakochujesz się w mężczyźnie z Twoich marzeń. A kiedy to robisz, to chcesz by "na zawsze" rozpoczęło się najszybciej jak to możliwe.
— Katy Regnery - "Weteran"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl