Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

blackcat
mam ogromną potrzebę bycia dla kogoś najważniejszą
— może to egoizm, w dupie to mam chcę dać komuś pewność i tą pewność otrzymać
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaBilora Bilora

September 16 2018

blackcat
blackcat
blackcat
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabarock barock
blackcat
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viainnocentsoul innocentsoul
blackcat
2032 c0de 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viainnocentsoul innocentsoul
blackcat
4536 349a 380
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viakeeplooking keeplooking
blackcat
7375 e15b 380
Reposted fromblakablaka blakablaka vialaparisienne laparisienne
blackcat
9362 3cd6 380
Reposted fromGrygson Grygson vialaparisienne laparisienne
blackcat
Reposted fromlubje lubje vialaparisienne laparisienne
2514 7812 380
Reposted frommcawesome mcawesome viakeeplooking keeplooking
blackcat
jeśli myślisz, że coś jest dla ciebie absolutnie najważniejsze, jeśli tak czujesz, że dla jakiejś sprawy zrobisz absolutnie wszystko, to bardzo łatwo cię wykorzystać.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
blackcat
4296 04ac 380
Reposted from4777727772 4777727772 vianuwanda nuwanda
blackcat
blackcat
6825 1737 380
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne

September 14 2018

blackcat
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
blackcat
7313 f599 380
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahereyes hereyes
blackcat
blackcat
2443 2780 380
Reposted frompsychedelix psychedelix viajanuschytrus januschytrus
blackcat
2227 7b09 380
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl