Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

blackcat
3519 6776 380
Reposted fromodnowa odnowa viaeternaljourney eternaljourney
3413 1e36 380
Reposted fromfakinszit fakinszit viaeternaljourney eternaljourney
blackcat
6880 033e 380
blackcat

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaeternaljourney eternaljourney
blackcat
1978 5899 380
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasaureus saureus
blackcat
8153 5b6c 380
Reposted frompeper peper viasiostra siostra
7129 ad1f 380

September 15 2017

blackcat
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
blackcat
Pragnę wzajemności. To wszystko.
Reposted fromtereseek tereseek viaselsey selsey
blackcat
8703 a64b 380
Reposted frommeem meem viajadex jadex
blackcat
3098 0959 380

September 09 2017

blackcat
4118 4ef1 380
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viasensation sensation
blackcat
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
blackcat
8916 e75f 380
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
blackcat
Reposted fromtfu tfu viazapominanie zapominanie
blackcat
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss vialekkaprzesada lekkaprzesada
blackcat

September 02 2017

blackcat
Miała zasady, które inni nazywali pancerzem. Wydawało się, że niewzruszalne. Potem zaczęła je dla niego naginać, a z czasem również przekraczać. Zaczęła żyć iluzją i złudzeniami. Nauczyła się przeczyć logice i doszukiwać znaków tam gdzie ich nie było. Uwierzyła w świat, który nigdy nie istniał. Może w końcu pora zacząć naprawdę żyć?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapannaniczyja pannaniczyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl