Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

blackcat
Prawdziwe związki nie rozpadają się tak łatwo. Są jak cenny wazon, który tłucze się, a potem skleja z kawałeczków, znowu tłucze i znowu skleja, tak długo, aż kawałki przestaną do siebie pasować.
— Marilyn Manson
blackcat
blackcat
2720 7947 380
blackcat
blackcat
8087 efff 380
Reposted fromsavatage savatage viaSenyia Senyia
blackcat
3689 36da 380
Reposted fromsavatage savatage viaSenyia Senyia
blackcat
9425 d856 380
Sawicka
1034 0e79 380
Reposted fromdivi divi viapkz451 pkz451
blackcat
0978 468b 380
Reposted from777727772 777727772 viajotcce jotcce
blackcat
7462 f72f 380
Reposted fromnyaako nyaako viapkz451 pkz451
blackcat
blackcat
Reposted frombluuu bluuu viawalkmen walkmen
blackcat
1812 467f 380
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viawalkmen walkmen

December 31 2017

blackcat
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viajestemjeden jestemjeden
blackcat
4687 8746 380
Reposted fromarwen arwen viabiianca biianca
6051 058c 380
Reposted fromdivi divi viabiianca biianca

December 29 2017

blackcat
Pod koniec dnia, pod koniec roku, spójrz wstecz i pomyśl sobie: było różnie.
Bywało źle. Bywało może nie tak znowu najgorzej?
Chyba dałam radę. Chyba dałem radę.
Żyję. Nie zawiodłem przesadnie najbliższych. Nadal utrzymuję się na powierzchni.
Pomogłam.
Zadzwoniłem.
To proste rzeczy, ale to z prostych rzeczy złożona jest codzienność.
I gdy codzienność wywołuje w Twojej głowie spokój, to wtedy żadne „jutro” nie jest straszne.
Właśnie takiego „wczoraj” Ci życzę.
https://andrzejtucholski.pl/2016/jak-dobrze-zakonczyc-rok/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations

December 19 2017

blackcat
4686 ae6f 380
Reposted from777727772 777727772 viakamizelka kamizelka
blackcat
blackcat
7266 123f 380
Reposted fromheroinee heroinee viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl