Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

1223 9f29 380
Reposted fromorendasophie orendasophie viaFlowialiusz Flowialiusz
blackcat
6257 9f05 380
Reposted frommerkaba merkaba viaTriforce Triforce
blackcat
5004 e636 380
Reposted fromflesz flesz viamartrol martrol
blackcat
Reposted fromshakeme shakeme viaheroes heroes
blackcat
1705 1ed3 380
Reposted frommakle makle
blackcat
5866 e62f 380
Reposted fromkrzysk krzysk viainsomniia insomniia

February 28 2018

blackcat
Lubię, gdy porno ma jakiś sensowny scenariusz, fabułę, przedstawia konkretna historię. Gdybym chciał obserwować, jak coś pierdoli się bez powodu, spojrzałbym na swoje życie.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaisolro aisolro
blackcat
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
blackcat
9472 4384 380
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaisolro aisolro
blackcat
4866 6500 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaisolro aisolro
blackcat
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaisolro aisolro
blackcat
3519 6776 380
Reposted fromodnowa odnowa viaaisolro aisolro
blackcat
7293 e7dc 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilence89 silence89
blackcat
8841 2961 380
Reposted fromoll oll vialovelyybubbles lovelyybubbles
blackcat
5477 4c3e 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilence89 silence89
blackcat
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89
blackcat
5109 bdc3 380
Reposted fromOFFka OFFka viamyszkaminnie myszkaminnie
blackcat
u mnie bez zmian
blackcat
5472 764a 380
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc
blackcat
8265 2e20 380
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl